Kariéra v PPG

PPG je místem, kde můžete odhalit svůj potenciál. Díky celosvětovému působení, inovacím, technologické vyspělosti a finanční stabilitě vám můžeme nabídnout dynamicky se rozvíjející prostředí pro vaši práci. Struktura společnosti nabízí výhody velké mezinárodní společnosti, kde je cílem dělat správné věci správně, a dát vám příležitost být hrdí na svoji práci.

V PPG také budujeme dlouhodobé partnerství nejen s našimi zákazníky, ale i s našimi zaměstnanci. Prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a rozvojových programů pomáháme našim lidem k zvyšování kvalifikace a připravujeme je na jejich budoucí profesní růst. Všechny nově otevřené pozice v PPG po celém světě jsou inzerovány interně. Tímto dáváme našim zaměstnanců příležitost přihlásit se na jakoukoliv otevřenou pozici, přičemž vždy upřednostňujeme interní kandidáty před externími. Pouze v případě, že nemůžeme naplnit pozici interně, hledáme externí kandidáty.

Pokračující úspěch PPG je závislý na získávání nejlepších zaměstnanců, kteří mají schopnosti a motivaci dodávat našim zákazníkům produkty a služby té nejvyšší kvality. Naše podnikání je postaveno na technologické vyspělosti a odpovědném přístupu našich lidí k řešení problémů.