Vzdělávání a rozvoj

Vzdělávání je nedílnou součásti každodenní práce u PPG a existuje mnoho způsobů rozvoje Vašich znalostí a dovedností, ať už profesních či osobních. Rozvoj dovedností v rámci Vámi zvolené kariéry zajišťují specializované programy. Každému nabízíme nástroje pro řízení cílů osobního rozvoje a mapování kariérního postupu.

PPG je společností, která se neustále mění a vyvíjí. Společně s vývojem společnosti jde potřeba rozvoje našich pracovníků. Motivujeme proto zaměstnance k převzetí zodpovědnosti za svůj osobní rozvoj a ke spolupráci se svým nadřízeným při vytváření plánu osobního rozvoje a vyhodnocování jeho výsledků.